Selecteer een pagina

Bijna 100 jaar.

Een historie in het metaal.

 

Geschiedenis Tilburgs Noltes

In 1927 is de smederij Tilburgs opgericht door Chris Tilburgs. De werkplaats bevond zich achter het Perceel Kerklaan 9 in Hilversum. Dit was zijn ouderlijk huis, dat zijn vader Antonius (Anton) Tilburgs in 1893 had gekregen van de Hilversumse bevolking. Deze Antonius Tilburgs – geboren in Bergeijk op 31 oktober 1887 – verhuist via Amsterdam naar Hilversum. Zijn beroep was timmerman, metselaar. In 1892 wordt hij na 3 dagen ternauwernood gered nadat hij in een put is gevallen en deze instortte.

1892: Anton Tilburgs (1856-1944) ontsnapt aan de dood.

 
Hieronder het krantenverslag dat toentertijd is verschenen:

1892 Anton Tilburgs (1856-1944) ontsnapt aan de dood.

Op 8 oktober 1892 werkt Anton Tilburgs aan de aanleg van een 12 meter diepe waterput op de Trompenberg bij Hilversum “toen plotseling door de persing van losschietend zand de kuipen tot duigen ineengedrukt werden en de ongelukkige arbeider onder den nederploffenden aardhoop levend werd bedolven. (…). Een algemeene ontzetting maakte zich van zijn makkers meester bij dit noodlottige ongeval. Van links en rechts kwamen verschrikte buren en voorbijgangers toesnellen en weldra was de tijding van het gebeurde door het gansche dorp verspreid. (…). Niemand twijfelde er aan dat de 36-jarige Antonius Tilburgs, een gehuwd man en vader van vier jonge kinderen, als lijk opgehaald zou worden. Tilburgs zelf echter had het bovenlijf vrij en kon hoofd en armen vrij bewegen. Zijn eerste werk was te rukken aan het touw en zich heesch te schreeuwen, waarop echter geen reactie kwam.” Na drie dagen van spanning, noeste arbeid, hoop, vertwijfeling en uitputting wordt Anton bevrijd door Cornelis van Rheenen, die zijn leven waagde door diep in de put af te dalen. Het ongeluk trekt enorm veel aandacht in de plaatselijke en landelijke pers. Er is zelfs een stichtelijk verhaal over opgenomen in een leesboekje voor de jeugd met de titel “De held”.
Na een geldinzameling onder de Hilversumse bevolking en giften uit heel Nederland krijgen zowel Anton Tilburgs als Cornelis van Rheenen een huis en geschenken aangeboden. Het huis van Anton Tilburgs staat nog steeds op de Kerklaan 9:

 Chris Tilburgs

Terug naar zijn zoon Chris Tilburgs die op 28 juli 1931 op een veiling in Hotel Gooiland te Hilversum het pand Kerklaan 12 kocht. Hij vestigde hier zijn smederij en ging er wonen. De vrijgekomen werkplaats op nr. 9 werd door zijn zwager in gebruik genomen, die er een elektrische handelsdrukkerij vestigde. De zoon van Chris Tilburgs – ook Anton genoemd naar zijn beroemde grootvader – nam na zijn diensttijd, waarin hij werd uitgezonden naar Sumatra het toenmalige Nederlands Indië, in ongeveer 1950 het bedrijf van zijn vader Chris Tilburgs over. Het bedrijf noemde hij Constructiebedrijf Fa. Chr. A. Tilburgs & Zn. gevestigd aan de Kerklaan 12 telnr. 9171 te Hilversum. Fa. Christiaan Tilburgs & Zoon werd op 2 mei 1994 overgenomen door Gerrit Jan (AD) Noltes. Het bedrijf is tot 2003 op de Kerklaan 12a gevestigd gebleven. Maar de omgeving en het beleid van de gemeente Hilversum zorgden ervoor dat Ad Noltes een andere plek heeft moeten kiezen. In 2003 is het bedrijf Fa. Chr. Tilburgs & Zn. verhuisd naar de Nieuwe Havenweg 21 te Hilversum: Het industrieterrein “Het Havenkwartier”. Het bedrijf is toen verder gegaan onder de naam Tilburgs Noltes met nog steeds telnr. 624 9171.